044 781 0000

24/7

help@hdt-service.com

Sähköposti

Palvelut

Paikalliset huoltosopimukset

 

Kiinteät huoltosopimukset sopivat hyvin suuremmille laitoksille, joilla oma laitekanta on suuri tai niiden tehokkaaseen ylläpitämiseen vaaditaan erikoisosaamista. Yhden palveluntarjoajan tuntiessa koko tuotantolaitoksen laitekanta on helmpompaa seurata trendejä ja ennakoida tulevia tapahtumia menneen perusteella. Tarkasta tiedosta ja informaatiosta opitaan hyödyntämään olennainen osa, jolloin saadaan aikaan oikeanlaisia analyysejä, joilla voidaan mm. ennakoida seiskokkitarvetta tai uusien laitteiden hankinta-ajankohtia.

 

Ennakoiva kunnossapito ja huoltosuunnitelmat

Hyvin ja stabiilisti toimivat laitteet ovat tuottavien prosessien avaintekijöitä, joilla saadaan aikaan vaivattomasti ennalta haluttuja tuloksia. Huonosti toimivat laitteet kuormittavat systeemiä ja vievät aikaa keskittyä olennaiseen. Ennakoinnilla pyritään varmistamaan laitteiden oikeaoppinen toiminta, korkea toimintavarmuus ja tuotantokyky, sekä miellyttävä käytettävyys.

Kartoitamme aluksi asiakkaidemme laitteet ja tarpeet, joiden pohjalta muodostamme huoltosuunnitelmat mahdollistaaksemme kustannustehokkaan ja toimivan palvelun. Ensimmäisten huoltokertojen jälkeen laitteet saadaan palautettua takaisin lähelle alkuperäistä kuntoa, jonka jälkeen voidaan arvioida ja muodostaa tulevaisuuden huoltotarpeet. Tehokkaalla, määrätietoisella ja osaavalla toiminnalla saadaan varmistettua laitteiden toimivuus, sekä optimoitua niiden käyttö- ja huoltokustannukset.

 

Laitteiden huoltosopimukset

Laitteiden huoltosopimuksella palveluntarjoaja pitää huolta laitteiden kunnosta ja toimivuudesta sekä vastaa asiakkaan kysymyksiin laitteista. Laitteiden tehokas käyttö edellyttää niiden oikeaoppista käyttöä ja toiminnan tuntemusta. Huolto-ohjelmien noudattaminen ja säännöllinen laitteen kunnon seuranta auttaa pitämään laitteet toimivina ja tehokkaina pidempään kuin huoltamattomat laitteet.